Organisatie & management

Inzicht & ontwikkeling

Zakelijk

Bedrijven komen soms in situaties waarbij de ontwikkeling stil komt te staan of zelfs achteruit gaat. Er zijn dan vaak situaties ontstaan die lastig op te lossen zijn. GMD helpt bedrijven, teams en leidinggevenden beter inzicht te verkrijgen waardoor de juiste stappen kunnen worden genomen om problemen op te lossen en vooruitgang te boeken in ontwikkeling en doelen te halen.

Organisatieontwikkeling

“Get More Done”- ideeen kunt u vinden onder ‘organisatieontwikkeling’. Het gaat om de 4C’s van onze aanpak en hoe je een robuuste organisatie kunt (ver)bouwen. Lees meer:

Managementteam (MT) ontwikkeling

Managementteam ontwikkeling is een groot deel van wat wij doen en een gebied waar we veel successen hebben gehad. U kunt lezen over een praktijkvoorbeeld van wat we hebben bereikt:

Workshops voor vaardigheden

We verzorgen een aantal een- en tweedaagse workshops om sleutelvaardigheden aan te scherpen voor teams en individuen.